A TERMÉSZETTŐL AJÁNDÉKBA

Organski oplemenjivač zemljišta

HUMUS - GLISTENJAK EKO DAR je visoko kvalitetan organski oplemenjivač zemljišta i predstavlja produkt prerade stajnjaka i organskih otpadaka koju vrši crvena kalifornijska glista, tamne je boje i bez mirisa.
Humus je sastavljen od organskih jedinjenja i bakterija koje pomažu dalje razlaganje okolnog tla. Glistenjak u sebi ne sadrži nikakve hemijske aditive, patogene klice i otrovne elemente.

Supstrat Eko Dar - organski supstrat

SUPSTRAT EKO DAR je visoko kvalitetno organsko đubrivo i predstavlja mešavinu humusa glistenjaka - produkta prerade stajnjaka i organskih otpadaka koju vrši crvena kalifornijska glista, treseta i zeolita, tamne je boje i bez mirisa.
Supstrat je sastavljen od organskih jedinjenja i bakterija koje pomažu dalje razlaganje okolnog tla. Supstrat u sebi ne sadrži nikakve hemijske aditive, patogene klice i otrovne elemente.

Legla crvenih kalifornijskih glista

Crvena kalifornijska glista je izuzetno zahvalna životinja za uzgoj. Hraneći se ova glista pretvara organski otpad u visokokvalitetno organsko đubrivo. Hrana za gliste je raznovrsna: goveđe, konjsko, kozije, ovčije, đubre (stajnjak) zečeva itd. Pored stajnjaka gliste se hrane i starim papirom, kartonom, lišćem...

O NAMA

Poslovni koncept EKO DAR rezultat je vizije dvojice mladih entuzijasta vođenih željom da se bave proizvodnjom organskih oplemenjivača zemljišta (prirodnih đubriva), organskih supstrata kao i drugih organskih preparata koji bi potrošačima omogućili visoko kvalitetne i cenovno pristupačne proizvode koji su u saglasnosti sa principima organske poljoprivrede.
Proizvodna radnja EKO DAR zvanično je registrovana i otpočela sa radom marta 2013 godine.
Osnovna delatnost firme je uzgoj crvene kalifornijske gliste, proizvodnja i plasman visokokvalitetnog organskog humusa - glistenjaka i organskih preparata.
Sedište naše firme je u Apatinu, Republika Srbija.+ saznaj više

Lokacija

KONTAKT


ALEKSANDAR CARIĆ PR PROIZVODNA RADNJA EKO DAR APATIN
Adresa: Ulica Rade Koncara 43, 25260 Apatin
PIB: 107980021
Maticni broj: 63126675
Tel: 025/777-117
Mob: 061/13-50-660
Mail: office@ekodar.rs
Web: www.ekodar.rs

PROIZVODNJA I NABAVKA:
Mob: 064/ 572 04 93
Mail: info@ekodar.rs

PRODAJA I MARKETING:
Mob: 064/30-63-509
Mail: prodaja@ekodar.rs

Copright © 2014 Eko Dar - organski supstrat. Design by Praktični dizajn