HUMUSNI NEKTAR EKO DAR je organo-mineralno tečno đubrivo za folijarnu primenu i primenu putem sistema kap po kap, nastalo ekstrakcijom humusa glistenjaka. Tečno đubrivo HUMUSNI NEKTAR EKO DAR sadrži hranljive i biokativne supstance koje deluju direktno na lisnu površinu i aktiviraju protok ovih supstanci u listu i njihov prenos do ostalih delova biljke.

Lako dostupan oblik huminskih jedinjenja u ovom đubrivu stimuliše rast i ojačava imunološki sistem biljke, poboljšava protok hranljivih materija i povećava aktivnost metaboličkih procesa što pozitivno utiče na otpornost biljaka u nepovoljnim agroekološkim uslovima.
Namena: Organo-mineralno tečno đubrivo HUMUSNI NEKTAR EKO DAR namenjeno je svim biljnim kulturama. Primenjuje se kako na otvorenom polju, tako i u zatvorenom prostoru (plastenici, staklenici).

Primena: HUMUSNI NEKTAR EKO DAR se razređuje sa vodom u odnosu 1l : 100l kada se koristi folijarni sistem prihrane, a u odnosu 1l : 50l kada se koristi sistem prihrane kap po kap.

U toku intenzivne vegetacije prihranjivati na svakih 12-15 dana

NE MEŠATI SA BAKARNIM I ULJANIM PREPARATIMA

UPOTREBOM TEČNOG ORGANSKOG ĐUBRIVA HUMUSNI NEKTAR EKO DAR POSTIŽE SE:
- POVEĆANJE OTPORNOSTI BILJAKA NA BOLESTI I STRESNE SITUACIJE
IZAZVANE SUŠOM ILI NISKIM TEMPERATURAMA
- UBRZAN RAST I RAZVOJ BILJKE
- POVEĆANJE KLIJAVOSTI SEMENA
- POBOLJŠANJE RAZVOJA KORENOVOG SISTEMA
- ZNAČAJNO POVEĆANJE PRINOSA
- POBOLJŠANJE VELIČINE I KVALITETA PLODA
- POBOLJŠANJE KVALITETA ZEMLJIŠTA

Hemijski sastav proizvoda:
AZOT (N): 3% (2% organski)
FOSFOR (P2O5): 3%
KALIJUM (K2O): 4%
PH: 7.0 - 7.5
Organski ugljenik C: min 4%
Humuinske kiseline: 2.5%