18.05.2015 Predstavnici firme EKO DAR učestvovali na 82. Sajmu poljoprivrede u Novom Sadu kao izlagači


U okviru 82. Sajma poljoprivrede u Novom Sadu u hali 1A, uspešno je organizovana izložba organske proizvodnje u kojoj su, kao proizvođači organskog oplemenjivača zemljišta i organskog supstrata a kao članovi udruženja organskih proizvođača Terras, učešće uzeli i predstavnici firme EKO DAR.

Ovogodišnji međunarodni Sajam poljoprivrede u Novom Sadu realizovan je u periodu od 09. - 15.05. u okviru kojeg je uspešno održana peta izložba organske proizvodnje koju je organizovalo Nacionalno udruženje za razvoj organske proizvodnje Serbia organika, krovna organizacija ovog sektora u Srbiji uz finansijsku podršku Ministarstva poljoprivrede.

Na izložbi se predstavilo oko 40 učesnika organske proizvodnje: gazdinstva, prerađivači i distributeri organskih proizvoda, proizvodjači repro-materijala za organsku proizvodnju, centri za razvoj organske proizvodnje, lokalna i regionalna udruženja, obrazovne i naučno - istraživačke ustanove, itd.

Izložba je izazvala veliku pažnju posetilaca, kako domaćih, tako i stranih i posetio ju je veliki broj poljoprivrednih proizvodjača koji su se interesovali o potrebnim uslovima i koracima za uključivanje u organsku proizvodnju, sertifikaciju, dozvoljenim preparatima za oplemenjivanje zemljišta i zaštitu bilja, podršci nadležnih institucija i slično.

Predstavnici EDO DAR-a iskoristili su ovaj međunarodni Sajam za promociju svog poslovnog koncepta, postojećih organskih preparata i najavu skorašnjeg plasmana novog proizvoda - organskog tečnog đubriva na bazi humusa glistenjaka HUMUSIL EKO DAR. Takođe prisustvo na sajmu je iskorišćeno i za uspostavljanje kontakata sa domaćim i međunarodnim partnerima i pregovora oko širenja distributivne mreže.


31.10.2014
Predstavnici firme EKO DAR učestvovali na 10. Međunarodnom festivalu organskih proizvoda – BIOFEST 2014. u svojstvu izlagača

U Subotici 29. i 30. oktobra 2014. godine udruženje TERRA'S u saradnji sa Otvorenim univerzitetom Subotica uz pokroviteljstvo Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Grada Subotice, organizovalo je deseti po redu Međunarodni festival organskih proizvoda – BIOFEST 2014.
Jedna od ključnih aktivnosti festivala bila je i dvodnevna Izložba organskih proizvoda i prezentacija poslovnih subjekata u okviru organske proizvodnje iz naše zemlje i inostranstva. Na sajmu su svoju delatnost predstavili organski proizvođači poljoprivrednih proizvoda, prerađevina/gotovih proizvoda, bio zaštitnih sredstava, đubriva, semenskog i sadnog materijala, kao i distributera organskih proizvoda te su na istoj, kao članovi udruženja Terras i proizvođači organskog oplemenjivača zemljišta i supstrata, učestvovali i predstavnici firme EKO DAR.

Predstavnici EDO DAR-a iskoristili su ovaj međunarodni Sajam za promociju svog poslovnog koncepta i organskih preparata posetiocima kao i za najavu skorašnjeg proširenja proizvodnog portfolija u vidu tečnog organskog đubriva. Takođe tokom sajma je učvršćena saradnja sa ostalim članovima udruženja Terras, organskim proizvođačima koji predstavljaju značajni segment ciljne grupe naših proizvoda. Sajam je iskorišćen i za uspostavljanje kontakata sa potencijalnim domaćim i međunarodnim partnerima.

 

27.05.2014
Predstavnici firme EKO DAR učestvovali na 81. Sajmu poljoprivrede u Novom Sadu kao izlagači
U okviru 81. Sajma poljoprivrede u Novom Sadu u hali 4, uspešno je realizovana izložba organske proizvodnje u kojoj su, kao proizvođači organskog oplemenjivača zemljišta i supstrata, učešće uzeli i predstavnici firme EKO DAR.
Ovogodišnji međunarodni Sajam poljoprivrede u Novom Sadu realizovan je u periodu od 20. - 26. 05, mada u senci sveopšte teške situacije koja je zadesila našu zemlju, uspešno je održana četvrta izložba organske proizvodnje koju je organizovalo Nacionalno udruženje za razvoj organske proizvodnje Serbia organika, krovna organizacija ovog sektora u Srbiji uz finansijsku podršku Ministarstva poljoprivrede, a ove godine je izložba podržana i od Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO).
Na izložbi se predstavilo oko 40 učesnika organske proizvodnje: gazdinstva, prerađivači i distributeri organskih proizvoda, proizvodjači repro-materijala za organsku proizvodnju, centri za razvoj organske proizvodnje, lokalna i regionalna udruženja, obrazovne i naučno - istraživačke ustanove, itd.
Izložba je izazvala veliku pažnju posetilaca, kako domaćih, tako i stranih i posetio ju je veliki broj poljoprivrednih proizvodjača koji su se interesovali na koji način se postaje organski proizvodjač, o potrebnim uslovima i koracima za uključivanje, sertifikaciji, dozvoljenim preparatima za oplemenjivanje zemljišta i zaštitu bilja, podršci nadležnih institucija i slično.
Predstavnici EDO DAR-a iskoristili su ovaj međunarodni Sajam za promociju svog poslovnog koncepta i organskih preparata kao i za uspostavljanje kontakata sa domaćim i međunarodnim partnerima i širenje distributivne mreže.
Firma EKO DAR nastupila je u okviru sajma organske proizvodnje na zajedničkom štandu sa udruženjem Terras iz Subotice čiji su članovi od marta ove godine.
Obzirom na iskazano interesovanje za naše proizvode i inicijative za saradnju koje su uspostavljene tokom Sajma, odluka je rukovodstva firme EKO DAR da i sledeće godine uzme učešće na ovoj manifestaciji.

 

15.03.2014
Firma/proizvodna radnja EKO DAR, u skladu sa svojim opredeljenjem za proizvodnju organskih preparata, zvanično je postala član udruženja Terras marta ove godine.
Udruženje TERRA'S osnovano je 1990. godine kao nevladino i neprofitno udruženje građana u cilju zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i zdravlja ljudi.
Rad TERRA'S-a je usmeren na edukaciju, savetodavstvo, marketing i promociju, naučno - istraživački rad, izdavaštvo i informisanje. Misija TERRA'S-a je usmerena na podizanje nivoa kvaliteta življenja harmonizacijom prirodnih resursa i kapaciteta lokalne zajednice i regiona.
Strategija TERRA'S-a je sadržana u razvijanju saradnje i koordiniranju aktivnosti u oblasti organske proizvodnje i zaštite životne sredine. Posebnu pažnju TERRA'S posvećuje članovima, odnosno prijateljima udruženja, a to mogu biti: individualni farmeri, privatne i društvene farme i preduzeća, prerađivačke firme, naučne institucije, zdravstvene i druge ustanove, distributeri, potrošači itd.
EKO DAR je početkom marta meseca prihvatio ciljeve i statut udruženja i podneo prijavu za učlanjenje Upravnom odboru udruženja. Odluku o prijemu u članstvo je donela Skupština udruženja i o tome obavestila rukovodstvo EKO DAR-a 14.03.2014.
Ciljevi udruženja su: zaštita, očuvanje i unapređenje životne sredine i zdravlja ljudi, poboljšanje informisanja i edukacije javnosti kao i jačanje svesti i sticanje znanja za promenu navika u pogledu očuvanja čovekove sredine.
Radi ostvarivanja svog cilja prioritetna oblast Udruženja je organska proizvodnja, biodinamička, multifunkcionalna i dobra poljoprivredna praksa.
EKO DAR će nastojati u budućnosti da produktivno sarađuje sa ostalim članovima udruženja i Terras-ovim partnerima i aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva udruženja, učestvuje u aktivnostima udruženja i obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor udruženja.