O kompaniji “EkoDar”

OD PRIRODE NA DAR – nije samo slogan naše firme već i ideja vodilja i poslovni pristup vođen brigom o našim potrošačima, njihovim porodicama i celokupnom eko sistemu.

EKO DAR je nastao iz želje dvojice mladih entuzijasta da proizvode visokokvalitetne organske oplemenjivače zemljišta, supstrate i druge organske preparate.

Ti proizvodi su pristupačni i u skladu sa principima organske poljoprivrede.

Naša proizvodna radnja je zvanično registrovana i otpočela sa radom marta 2013. godine sa sedištem u Apatinu, Republika Srbija.

Naša posvećenost ponudi proizvoda u skladu sa principima zaštite životne sredine i organske poljoprivrede rezultirala je…

…uvrštavanjem naših proizvoda na listu registrovanih sredstava za ishranu bilja, oplemenjivača zemljišta i organskih supstrata od strane Uprave za zaštitu bilja. Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije.

Naša misija

“Misija kompanije EKO DAR je da promoviše održivu i ekološki prihvatljivu poljoprivrednu praksu kroz proizvodnju visokokvalitetnih organskih oplemenjivača zemljišta, supstrata i drugih organskih preparata. Naša posvećenost leži u podršci poljoprivrednicima i vrtlarima, omogućavajući im pristup visoko kvalitetnim proizvodima koji su u saglasnosti sa principima organske poljoprivrede. Svojom stručnošću, inovacijama i transparentnošću, težimo unapređenju kvaliteta zemljišta, povećanju prinosa, zaštiti životne sredine i promociji zdravlja ljudi i životinja.

“Naša misija je da doprinesemo stvaranju održivijeg i zdravijeg eko sistema, čineći organsku poljoprivredu dostupnom i efikasnom za sve.” Ova misija ističe ključne vrednosti i ciljeve kompanije EKO DAR, uključujući podršku organskoj poljoprivredi, očuvanje prirode, pristup visokokvalitetnim proizvodima i promociju zdravlja.

“Saradnja s EKO DAR-om je bila ključna za naš uspeh. Njihovi proizvodi su visokog kvaliteta, a podrška koju pružaju je nezamenjiva. EKO DAR nam je omogućio da ponudimo svojim kupcima ekološki prihvatljive proizvode i ostvarimo rast na tržištu organske hrane"

Hemoslavija D.O.O.

“Uz podršku EKO DAR-a, naša firma se razvila i proširila. Njihovi proizvodi su omogućili da se istaknemo u konkurenciji i zadovoljimo potrebe naših kupaca. EKO DAR je pouzdan i odgovoran partner”

Poljomarket D.O.O.

Translate »