EKO DAR je rezultat vizije dvojice mladih entuzijasta vođenih željom da se bave proizvodnjom organskih oplemenjivača zemljišta (prirodnih đubriva), organskih supstrata kao i drugih organskih preparata koji bi potrošačima omogućili visoko kvalitetne i cenovno pristupačne proizvode koji su u saglasnosti sa principima organske poljoprivrede.

Translate »